ނޭޝަނަލް މެންޓަލް ހެލްތު ޑިޕާޓްމަންޓް ގައި ވޮލެންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި މަސައްކަތް ކުރާނެ މީހުން ހޯދުން

12 ފެބްރުއަރީ 2024

އިއުލާން ނަންބަރ:

(IUL)23-HRD(LR)/23/2024/43

މުއަދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް:

18 ފެބްރުއަރީ 2024