މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

executive-dr-abdulla-khaleel

ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ ޚަލީލް

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

executive-khadeeja-abdul-samad-abdulla

ޚަދީޖާ ޢަބްދުއްޞަމަދު ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-amadhu-aasim

އަޙްމަދު ޤާސިމް

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-ismail-abdulla

އިސްމާޢީލް ޢަބްދުﷲ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް
executive-aminath-shirna

އާމިނަތު ޝިރުނާ

މިނިސްޓަރ އޮފް ސްޓޭޓް ފޮރ ހެލްތް

ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް

executive-alusthaau-ismaaeel-zaahiru

އަލްއުސްތާޛު އިސްމާޢީލް ޒާހިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބު
executive-alusthaau-ismaaeel-zaahiru-1

ޢަލީ ނާޞިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބު
executive-ibrahim-nasir

އިބްރާހީމް ނާޞިރު

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނައިބު
executive-muahmadhu-fiznee

މުޙައްމަދު ފިޒްނީ

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތުގެ ނާއިބު